මගේ මරණය

ඔබ මෙක කියවනවද??
එහෙනම් මරණය හමු වේවි කවද හරි.
එසේනම් මැරෙනකම් ජීවත් වෙන මා සමග රැඳෙන්න.
මරණය හමුවෙන තුරා!!!

ගරුතර සංඝරත්නය පාර්ලිමෙන්තුවට වැඩි සේක
උන් වහන්සේලා උසාවියටද වැඩියේය
අවසානයේ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගරයට වඩම්මන ලදී
හිරේට වඩින්නනට පෙර නිදහස් විය

1 අදහස්:

obage maranetada vadina seka.

Bloggers.com - Meet Millions of Bloggers