මගේ මරණය

ඔබ මෙක කියවනවද??
එහෙනම් මරණය හමු වේවි කවද හරි.
එසේනම් මැරෙනකම් ජීවත් වෙන මා සමග රැඳෙන්න.
මරණය හමුවෙන තුරා!!!

අංක හය
අද 17 අවුරුදු ඉවර වෙලා අදට දවස් 3ක් වෙනවා ඒත් තාම කඩ වහලා. බොහොමයක් කාර්‍යාලවල කටයුතු අඩාලයි. කැම කඩ බොහොමයක් වහලා. බේකරි වහලා නිසා පාන් හොයා ගන්නත් නැහැ.

මිනිස්සු අවුරුදු කියලා අතේ තියෙන සල්ලි සේරම වියදම් කරනවා මදිවට සතියක් විතර නිවාඩුත් ගන්නවා. ඉස්සර මම වැඩකරපු තැන පිටරට පාරිභෝගිකයෝ අපිට බනිනවා අපේ නිවාඩු වැඩී කියලා. හැබැයි මොනවා කිව්වත් මාත් කැමතියි වැඩි වැඩියෙන් නිවාඩු හම්බ වෙනවට

ඊලඟට වෙසක් ඒකට මේපාර දවස් 3යි අහුවෙන්නේ ඒක නිසා ටිකක් ෂේප්

ඉතින් අපේ රට දියුණු වෙයිද?

2 අදහස්:

කඩ වල් වහලා නිසා මගේ ගනේ කොපි එකක්
http://engagingconflicts.com/wp-content/coffee-cup-01.jpg

ටැන්කියූයූයූ................

Bloggers.com - Meet Millions of Bloggers