මගේ මරණය

ඔබ මෙක කියවනවද??
එහෙනම් මරණය හමු වේවි කවද හරි.
එසේනම් මැරෙනකම් ජීවත් වෙන මා සමග රැඳෙන්න.
මරණය හමුවෙන තුරා!!!

අනාගතය ගැන දහසක් පැතුම්
ජීවිතයේ සුන්ඳර ප්රාර්ථනා
පොදිබැඳ ගෙන ජීවත් වන
තරුණ, මහලු, ළමා ලපටි
නොසිතූ විලසින් මියයද්දී
මම තවම පණ පිටින්
මරණය එකම බලාපොරොත්තුව කරගත්

4 අදහස්:

ඔයා මරණය කියල නම දාගත්තු නිසා මෙහෙම වචන කරකවන්න පුළුවන් නේද? හික් හික්!

නැහැ ඒක නෙමෙයි මරණයට ගොඩක් කතා කරන්න පුළුවන්

@ ම - ඔව් ඔව්.. ඒත් මරණය තෙක්නේ මේ සියළු කතා නේද?. මරණය මේ සියළු කතා ඉවත දානවා ඇසිල්ලකින්. ක්ෂණයෙන් අර සියළු පැතුම් පොදි වලට වටිනාකමක් නැති කරන්න මරණය සමත්. නමුත් මරණය අඳුනගත්තු දාක අපි කරන සියළු කතා වලට අමරණීයත්වය ලැබෙයි යම් කාලෙක ඒවත් මැරෙනකල්.

ඔයා බලාපො‍‍‍රොත්තු නොවෙන වෙලාවක ළගට එයි..එතකල් මොහොතක් රැදී ජීවත් වෙන්න

Bloggers.com - Meet Millions of Bloggers